Cross-Data
Dmitry Aksenov
Azimuth
Sukhoi SSJ-100-95LR Superjet 100 (RRJ-95LR)
Sukhoi SSJ-100 Superjet 100 (RRJ-95)
Sukhoi SSJ-100 Superjet 100 (RRJ-95)
Sukhoi
95128
RA-89079
Rostov-on-Don
Russia
July 14, 2017