MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

Egyptair To Buy 8 More A330..

Mon Jul 30, 2007 10:27 pm

ÇáÞÇåÑÉ - ÊÚÇÞÏÊ ÔÑßÉ ?..ÕÑ ááØíÑÇä ?..Ú ÔÑßÉÇíÑÈÇÕ ÇáÚÇá?..íÉ Úáì ÔÑÇÁ Î?..Ó ØÇÆÑÇÊ ÌÏíÏÉ ?..ä ØÑÇÒ Çíå 330 ÈäÍæ 600 ?..áíæä ÏæáÇÑ Ýì ÇØÇÑ ÎØÉ ÇáÔÑßÉ áÒíÇÏÉ ÇÓØæáåÇ Çáì 76 ØÇÆÑÉ ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáÎ?..Ó ÇáÞÇÏ?..É.

æÕÑÍ Çá?..åäÏÓ ÚÇØÝ ÇáÍ?..íÏ ÑÆíÓ ÇáÔÑßÉ ÇáÞÇÈÖÉ á?..ÕÑ ááØíÑÇä ÈÃäå Ê?.. ÇáÇÊÝÇÞ Úáì åÐÇ ÇáäæÚ ?..ä ÇáØÇÆÑÇÊ ÈÚÏ ÏÑÇÓÉ ÚÏÉ ÚÑæÖ ?..ä ÔÑßÇÊ ÇáØíÑÇä ÇáÚÇá?..íÉ æ?..ä Çá?..ÞÑÑ Ãä äÊÓá?.. Ãæá ØÇÆÑÊíä ÚÇ?.. 2011 æÇáËáÇË ÇáÈÇÞíÉ ÚÇ?.. 2012.

æÃæÖÍ Ãä ÇáÇÊÝÇÞ ÊÖ?..ä ÍÞ ?..ÕÑ ááØíÑÇä Ýì ÔÑÇÁ ËáÇË ØÇÆÑÇÊ ÃÎÑì ?..ä äÝÓ ÇáØÑÇÒ æÈäÝÓ ÇáÔÑæØ ááÊÚÇÞÏ Ýì ÍÇáÉ ÇÍÊíÇÌ ÇáÔÑßÉ áåÐÇ ÇáäæÚ ÍíË äÓÚì Çáì Êßæíä ÚÇÆáÇÊ ßÈíÑÉ ?..ä ÇáØÑÇÒ ÇáæÇÍÏ ?..ä ÈíäåÇ 18 ØÇÆÑÉ ?..ä ÇíÑÈÇÕ 330 áíÍÞÞ ÃßÈÑ ÞÏÑ ?..ä ÇáÇÞÊÕÇÏ Ýì äÝÞÇÊ ÇáÊÔÛíá.


Egyptair has finally decided which way to go , after months of speculations . The Airline has decided to buy more A330/200 . The rumours were circulating that the Airline may split its order between the B777 and the A330 .
The order is for 5 A330/200 plus 3 options in a deal worth about 600 Million Dollars .
The first two A/C are to be delivered in 2011 and the other three in 2012 . the Airline chairman stated that they are planning to increase MS fleet to 76 A/C in the coming 5 years which indicates that may be more orders are coming ( more B777 ? ) , he also indicated that they are trying to acquire larger fleets of specific types of A/C for more commonality , mentioning 18 A330 in total .
The Airline currently operates :
12 A320
7 A330/200
4 A321
3 A340/200
4 B737/500
2 B738 ( 10 more on order )
5 B777/200LR
3 E-170 ( 3 more on order plus 6 options ) operating under Egyptair Express .


View Large View Medium
Click here for bigger photo!

Photo © Tommy Desmet
View Large View Medium
Click here for bigger photo!

Photo © Normando Carvalho Jr.

A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
EI321
Posts: 4814
Joined: Tue Jul 07, 2009 4:43 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Mon Jul 30, 2007 10:30 pm

Will these A330's replace the A340-200?
 
User avatar
HECA
Posts: 171
Joined: Tue Apr 10, 2007 2:35 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Mon Jul 30, 2007 11:10 pm

This is great news! Pity though that the first new Airbuses won't arrive until 2011, but understandable concerning the large order intake at Airbus. Speculations were about ordering 12 new aircraft, question is if another 4 aircraft will be purchased. Egyptair certainly needs another three A332s to achieve a total of 18 A332s. Another question indeed is whether these new Airbuses are for expansion, or partly for replacing the older subfleet of A342s.

Quoting MSYYZ (Thread starter):
The Airline currently operates :
12 A320
7 A330/200
4 A321
3 A340/200
4 B737/500
2 B738 ( 10 more on order )
5 B777/200LR
3 E-170 ( 3 more on order plus 6 options ) operating under Egyptair Express

Minor correction: Egyptair operates the 772ER, not the LR type
KL, LH, LX, BA, AF, TK, UX, TP, AZ, HV, SK, IB, WX, UA, AA, US, DL, AC, LA, KQ, MS, 4D, ZA, RJ, QR, EK, CX, HX, JL, SQ, MH, FY, MU, CA, TG, UL, FD, K6
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Mon Jul 30, 2007 11:29 pm

Quoting EI321 (Reply 1):
Will these A330's replace the A340-200?Quoting HECA (Reply 2):
Another question indeed is whether these new Airbuses are for expansion, or partly for replacing the older subfleet of A342s.

The rumor about getting rid of their A340's comes around about every summer . After discontinuing about 14 destinations back in 2004 , Egyptair is now in an expansion mode , as Horus mentioned before , they hope to open few long-haul routes before 2010 ( Chicago , Washington , Toronto ..Etc) .
At least these A340's can hope for at least 4 more years before the arrival of the first new A330's . Although i have to admit that i will really miss them .

Quoting HECA (Reply 2):
This is great news! Pity though that the first new Airbuses won't arrive until 2011

Unfortunately , they were too late to place the order to get these birds before 2010 . But still late is better than never .

Quoting HECA (Reply 2):
Speculations were about ordering 12 new aircraft

We could be surprised by another order of B777's at any time .

Quoting HECA (Reply 2):
Minor correction: Egyptair operates the 772ER, not the LR type

My bad , thanks for correcting my typo   , by the way how was your trip to Egypt ? Are you planning to write a T/R ?

[Edited 2007-07-30 16:32:17]
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
behramjee
Posts: 4449
Joined: Sat Aug 02, 2003 4:56 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:00 am

In mid June when this topic was originally discussed on A.Net, I had written that for the 12 acft order 8 B 77Ls + 4 A 332s should be ordered...guess it turned out to be the opposite way around.

A 332s can easily fly from CAI nonstop to ORD, YYZ and IAD.
 
flyyul
Posts: 4406
Joined: Sun Jun 25, 2000 11:25 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:04 am

Behramjee,

You need to consider the economics of the 77L, they are certainly not meant for a small carrier like Egpytair. Egpytair certainly doesnt have the financial backing to sustain loses like EK and EY do with these airplanes  Wink

I hope that A330-200 is used to help in a greater North America function, especially in the hopes of making YUL year-round.
 
CHRISBA777ER
Posts: 3715
Joined: Thu Mar 01, 2001 12:12 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:18 am

Quoting FLYYUL (Reply 5):
You need to consider the economics of the 77L, they are certainly not meant for a small carrier like Egpytair.

MS a small carrier? No mate - dont think so. Bigger than most.

Quoting FLYYUL (Reply 5):
Egpytair certainly doesnt have the financial backing to sustain loses like EK and EY do with these airplanes

I have three points.

1 - Egyptair are, unless I'm very much mistaken, State owned which means they can be loss making to their heart's content.

2 - EK are massively, massively, massively profitable.

3 - EY are also profitable IIRC.

...But other than that, good effort. Spot on.  Wink
What do you mean you dont have any bourbon? Do you know how far it is to Houston? What kind of airline is this???
 
FCKC
Posts: 1631
Joined: Sun Nov 21, 2004 9:39 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:18 am

I highly doubt they will order more 777s anytime soon.

Probably their next order will not be for more 330s , but for 787s or A350XWBs.
 
flyyul
Posts: 4406
Joined: Sun Jun 25, 2000 11:25 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:34 am

Quoting CHRISBA777ER (Reply 6):
I have three points.

1 - Egyptair are, unless I'm very much mistaken, State owned which means they can be loss making to their heart's content.

2 - EK are massively, massively, massively profitable.

3 - EY are also profitable IIRC.

1- So what? Economics are what they are, and the goal of any business entity is to make money

2- Prove it

3- Prove it.. there is no credible report that shows profits order than massive orders of airplanes
 
User avatar
moo
Posts: 4450
Joined: Sun May 13, 2007 2:27 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:43 am

Quoting FLYYUL (Reply 8):
1- So what? Economics are what they are, and the goal of any business entity is to make money

In most cases where an entity is state owned or controlled, the goal is to provide service first, profit second.
 
flyyul
Posts: 4406
Joined: Sun Jun 25, 2000 11:25 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:47 am

So then why did MS drop 14 destinations in 2004?

Obviously there is some kind of profit centered restructuring that was undertaken
 
ikramerica
Posts: 14198
Joined: Mon May 23, 2005 9:33 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 4:51 am

Quoting Moo (Reply 9):
In most cases where an entity is state owned or controlled, the goal is to provide service first, profit second.

And part of the reason for providing service is to create a positive public image for a nation/region/religion. another reason is to damage the business of another nation's airline. another is to connect countries/regions that other people just won't risk flying to, or who have various embargos or sanctions against them. another is to just say "mine is bigger than yours."

Anyone who thinks the huge mid-east airline build up is all about profitable airlines is fooling themselves. it's so much more...
Of all the things to worry about... the Wookie has no pants.
 
jacobin777
Posts: 12262
Joined: Sat Sep 11, 2004 6:29 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 5:32 am

Quoting CHRISBA777ER (Reply 6):
3 - EY are also profitable IIRC.

...according to recent statements, EY will be profitable in a few years......

Quoting FLYYUL (Reply 8):
1- So what? Economics are what they are, and the goal of any business entity is to make money

.....no it isn't....not when it comes to government entities..not all of the time...

Quoting FLYYUL (Reply 8):
2- Prove it

..EK have their numbers published by their accounting firms which is released to the media....its in the public domain and you and you can find it......

Quoting FLYYUL (Reply 8):

3- Prove it.. there is no credible report that shows profits order than massive orders of airplanes

......like I said, EY won't be profitable for a few more years.....
"Up the Irons!"
 
User avatar
TK787
Posts: 3378
Joined: Wed Jan 04, 2006 3:43 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 5:35 am

Quoting Behramjee (Reply 4):
A 332s can easily fly from CAI nonstop to ORD, YYZ and IAD.

I wouldn't be so sure.
TK flies the 332 IST-JFK (5016 m.) on Weds. and Sats. only, taking penalties on the cargo and pax West bound. So with even hotter climate at CAI, there could be similar issues.
CAI - ORD 6149 m
CAI - IAD 5842 m
CAI - YYZ 5746 m.
Congrats to Airbus and MS.
 
behramjee
Posts: 4449
Joined: Sat Aug 02, 2003 4:56 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 6:47 am

Quoting FLYYUL (Reply 5):
You need to consider the economics of the 77L, they are certainly not meant for a small carrier like Egpytair. Egpytair certainly doesnt have the financial backing to sustain loses like EK and EY do with these airplanes

Hi,

Yes I do know that and the only reason why I mentioned the B 77L for MS is because of their long haul wish list for which the B 77L was ideal for i.e. CAI-IAH + CAI-LAX + CAI-Japan and CAI-China

Quoting CHRISBA777ER (Reply 6):
2 - EK are massively, massively, massively profitable.

3 - EY are also profitable IIRC.

Both your points are wrong for the following reasons :

a) EY has never been profitable

b) Emirates as an airline isnt profitable but as a GROUP OF COMPANIES is profitable i.e. Emirates Group which includes DNATA its biggest money maker.
 
A388
Posts: 7479
Joined: Mon May 21, 2001 3:48 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 8:36 am

Quoting FLYYUL (Reply 5):
You need to consider the economics of the 77L, they are certainly not meant for a small carrier like Egpytair.

Why would the 77L not be meant for a small carrier like MS? What's the reasoning behind this? MS is not a small carrier. They're not the biggest airline around but they are certainly not small. Nonstop routes like CAI-LAX, CAI-Japan and CAI-China can indeed be attractive with the 77L or any other ultra-longhaul widebody aircraft. If the market is there why not go for it? If it isn't than these ultra-longhaul flights will not be profitable (if that is what you mean) but in that case it has nothing to do with the aircraft or the airline.

A388
 
flyyul
Posts: 4406
Joined: Sun Jun 25, 2000 11:25 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 9:04 am

Because the 77L is a unique airplane, that has some of the highest unit costs in the industry.

It has almost the same fuel consumption as a B777-300ER, minus the 60 seat premium... the same predicament that the A340-500 shares.

The 77L is meant for large premium routes. Certainly Cairo is not that kind of market yet.
 
MCOflyer
Posts: 7079
Joined: Tue Jun 13, 2006 5:51 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 10:13 am

Quoting TK787 (Reply 13):
I wouldn't be so sure.

TK uses GE and MS uses RR. That could play a key role. Also, they could a T7 off a route and put a 332 on that particular route.

Hunter
Never be afraid to stand up for who you are.
 
User avatar
HECA
Posts: 171
Joined: Tue Apr 10, 2007 2:35 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 6:08 pm

Quoting MSYYZ (Reply 3):
My bad , thanks for correcting my typo , by the way how was your trip to Egypt ? Are you planning to write a T/R ?

Thanks for asking, had a great time in Cairo; two weeks are just too short! Flew with LX, as usual the flights were good. Was amazed though by the high loads, certainly on my way back. Terminal 3 really rocks! Didn't realize it would be located so close to terminal 2. I'm very curious if it will open on time next year. Which carriers will move to terminal 3 besides MS? And will terminal 2 receive an update after terminal 3 opens?

TR is coming! Just really busy with work since I've returned, haven't even got a chance to upload my TR to LIS last May...

Quoting CHRISBA777ER (Reply 6):
1 - Egyptair are, unless I'm very much mistaken, State owned which means they can be loss making to their heart's content.

Egyptair is indeed state-owned. In the past this might have been an excuse for loss making to their heart's content, nowadays it's a profitable company. Horus provided an excellent overview of their current financial situation in the thread on Egyptair's 75th anniversary.
EgyptAir Celebrates 75th Anniversary (+ News) (by Horus May 12 2007 in Civil Aviation)

Quoting A388 (Reply 15):
Nonstop routes like CAI-LAX, CAI-Japan and CAI-China can indeed be attractive with the 77L or any other ultra-longhaul widebody aircraft.

Egyptair is already offering nonstop flights ex CAI to Japan (NRT and KIX). China (PVG and PEK) is served via BKK, while LAX was suspended years ago (being served via JFK). In my opinion, Egyptair does not need a subfleet of expensive URL aircraft (whether 77Ls or A345s). The current 772ERs and A342s fulfill Egyptair's need in the current route network. The A332s will support in this.
KL, LH, LX, BA, AF, TK, UX, TP, AZ, HV, SK, IB, WX, UA, AA, US, DL, AC, LA, KQ, MS, 4D, ZA, RJ, QR, EK, CX, HX, JL, SQ, MH, FY, MU, CA, TG, UL, FD, K6
 
LXA340
Posts: 1124
Joined: Sun Nov 12, 2006 11:55 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 6:54 pm

Quoting TK787 (Reply 13):
I wouldn't be so sure.
TK flies the 332 IST-JFK (5016 m.) on Weds. and Sats. only, taking penalties on the cargo and pax West bound. So with even hotter climate at CAI, there could be similar issues.

Oh yeah, how come they are using it then? Also with how many less pax is TK operating the flight, I gues only affecting Economy not business?
 
User avatar
HECA
Posts: 171
Joined: Tue Apr 10, 2007 2:35 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 8:39 pm

Quoting LXA340 (Reply 19):
Quoting TK787 (Reply 13):
I wouldn't be so sure.
TK flies the 332 IST-JFK (5016 m.) on Weds. and Sats. only, taking penalties on the cargo and pax West bound. So with even hotter climate at CAI, there could be similar issues.

Oh yeah, how come they are using it then? Also with how many less pax is TK operating the flight, I gues only affecting Economy not business?

Egyptair used to operate the B767-300ER on the CAI-JFK (and onwards to LAX) for years. I believe these flights were operated without penalties, perhaps Horus or MSYYZ can shed more light on this. However, it would be surprising if CAI-IAD and CAI-YYZ with the A332 would operate with penalties, especially since other carriers like AF operate the A332 on some of its longest routes.
KL, LH, LX, BA, AF, TK, UX, TP, AZ, HV, SK, IB, WX, UA, AA, US, DL, AC, LA, KQ, MS, 4D, ZA, RJ, QR, EK, CX, HX, JL, SQ, MH, FY, MU, CA, TG, UL, FD, K6
 
User avatar
Flying Belgian
Posts: 1910
Joined: Mon Jun 04, 2001 12:45 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 9:08 pm

Quoting LXA340 (Reply 19):
Quoting TK787 (Reply 13):
I wouldn't be so sure.
TK flies the 332 IST-JFK (5016 m.) on Weds. and Sats. only, taking penalties on the cargo and pax West bound. So with even hotter climate at CAI, there could be similar issues.

Oh yeah, how come they are using it then? Also with how many less pax is TK operating the flight, I gues only affecting Economy not business?

Well I'm surprised to read that TK is limiting its payload on that route.

AF is using exactly the same metal (A330-203 GE engines) on some of its CDG-NRT flights (and formerly CDG-KIX) and up to my "best" knowledge, AF does not have the habit to assign routes to aircrafts that would face payload restrictions.

CDG-Japan is about 6030 nm !!

Cheers,
FB.
Life is great at 41.000 feet...
 
User avatar
TK787
Posts: 3378
Joined: Wed Jan 04, 2006 3:43 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Tue Jul 31, 2007 9:34 pm

Quoting Flying Belgian (Reply 21):

On of the big reasons is the hot climate to take the penalty. CAI will be even hotter.
I don't know the exact number of seats or cargo penalty, but this issue was discussed at TK Aviation Threads a lot.
TK still uses the 332s on the IST-JFK route twice a week, since the TK 343 fleet is going through interior upgrades, the first one took something like 40 days.
Another reason to use the 332 on that route is, as opposed to the 343 fleet 332s have personal screens in Y, and nice J product. It is inconsistent to use better product 2 out of 8 flights a week, but gives the customers a taste of things to come.

I am sorry, don't want to hijack this thread.
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Wed Aug 01, 2007 12:15 am

Quoting Behramjee (Reply 4):
I had written that for the 12 acft order 8 B 77Ls + 4 A 332s should be ordered

Hi there Behramjee , i think 8 B777's is just too much capacity for the Airline for the time being , i had expected the A330 order as the Airline stated many times that they were very happy with the A/C performance and that it suits a lot of their routes . Expect more orders to come as they are planning a total of 76 A/C within the coming 5 years , now they stand at 59 A/C ( including the ones on order and the options ) .
Does that mean more B777's ? To be honest i have no idea , but my expectation is that we can see one more Small order for the T7's .

Quoting FLYYUL (Reply 5):
Egyptair certainly doesn't have the financial backing to sustain loses like EK and EY do with these airplanes

Modernizing and competing with the Gulf carriers (EY,EK and QR) was a matter of life or death for Egyptair , particularly with the move for open skies , or else the Airline will be eaten alive .

Quoting FLYYUL (Reply 5):
especially in the hopes of making YUL year-round.

Although i would love to see YUL a year-round service but it is highly unlikely unless the Airline adds YYZ as a tag on like Olympic and the Czech Airlines do .
YYZ , being the economic and business powerhouse of Canada and with its big market and diverse ethnicity , could sustain a year-round 2-3 times weekly though .

Quoting FLYYUL (Reply 5):
they are certainly not meant for a small carrier like EgyptairQuoting CHRISBA777ER (Reply 6):
MS a small carrier? No mate - dont think so. Bigger than most.

MS is certainly no LH or AF , but i wouldn't call it a small carrier , the Airline flies to 67 destinations worldwide in 45 countries . In 2006 , MS carried 5.8 Millions passengers , an increase of 12% year over year . It employs about 21.000 employees .

Quoting CHRISBA777ER (Reply 6):
- Egyptair are, unless I'm very much mistaken, State owned which means they can be loss making to their heart's content.

 checkmark  In 2002 , Egyptair became a holding company and since then , the Airline has started a major restructuring plan to turn to profitability . In July 2002 , Egyptair suspended its route to SYD and SIN due to continuous losses in excess of LE70 million annually. A few months before, it had suspended its LAX route, attributing the move to tightened security procedures at US airports and concerns about the safety of air travel following the events of 11 September as reducing its customer base .

Quoting FLYYUL (Reply 10):
So then why did MS drop 14 destinations in 2004?

Obviously there is some kind of profit centered restructuring that was undertaken

In 2004 , the Airline went into another shrinking mode by suspending : Kiev, Copenhagen, Stockholm, Cape town , Vienna, Hamburg, Aden, Dar Essalam, Ras Al-Kheima, Harare, Fujira, Karachi, Manila and Entebbe . Some of these routes were reopened later on .
The Airline is planning an IPO for 20% of its shares ( about $ 900M ) to finance the new orders .

In the recent years , the Airline has turned to profitability :
In 2004 , MS had a $53M profit .
In 2005 , $75M profit .
And in 2006 , $85M profit .

Quoting HECA (Reply 18):
Terminal 3 really rocks! Didn't realize it would be located so close to terminal 2. I'm very curious if it will open on time next year. Which carriers will move to terminal 3 besides MS? And will terminal 2 receive an update after terminal 3 opens?

Ah , that orange terminal , last time i was in Egypt ( 2 months ago ) , it looked like they were way behind schedule . I hope it will open on time after being few months late so far .
My understanding is that all Star Alliance Airlines ( LH,LX,SQ and BMI ) will move / use the new terminal along with Egyptair of course streamlining the operation of these carriers with the potential Alliance member MS .
I believe Terminal 2 is due for a major upgrade , hopefully after T3 opens .

Quoting HECA (Reply 18):
China (PVG and PEK) is served via BKK

Minor correction , it is CAN (Guangzhou) not PVG  Wink
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
flyyul
Posts: 4406
Joined: Sun Jun 25, 2000 11:25 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Wed Aug 01, 2007 12:41 am

Quoting MSYYZ (Reply 23):
Although i would love to see YUL a year-round service but it is highly unlikely unless the Airline adds YYZ as a tag on like Olympic and the Czech Airlines do .
YYZ , being the economic and business powerhouse of Canada and with its big market and diverse ethnicity , could sustain a year-round 2-3 times weekly though .

Clearly, your nickname reveals bias. YUL vs YYZ-CAI are about the same daily average pax numbers. The main beyonds in CAI, BEY/ALP/DAM/AMM are as strong from both markets, if not stronger out of YUL. If your talking about southern middle east DXB/JED/AUH, then YYZ is the bigger market, but let's not pretend that MS has the stuff to compete with Etihad or Emirates for the beyonds to these markets.. especially premium pax.

Egyptair is free to serve Toronto.. why havent they? Please provide a clear and logical reason, other than rumour/conjecture
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Wed Aug 01, 2007 1:30 am

Quoting FLYYUL (Reply 24):
Clearly, your nickname reveals bias

That comment put a smile on my face . Whether your username is YYZ or YUL wouldn't change the fact that YYZ is the financial , economic powerhouse of Canada , and it is bigger , more populated , has a wider ethnic groups than YUL ( 44% of Toronto residents are foreign born , with more than half of all new immigrants to Canada every year settle in the Greater Toronto area ) . More passengers go through YYZ than YUL and YVR combined . I have nothing against YUL , BUT FACTS ARE FACTS .

Quoting FLYYUL (Reply 24):
Egyptair is free to serve Toronto.. why havent they?

FLYYUL , you are well aware of all the discussions we had before regarding this matter , i am not gonna repeat myself again , please refer to our discussions along with Horus in older threads .

Quoting FLYYUL (Reply 24):
Please provide a clear and logical reason, other than rumour/conjecture

My source is Egyptair office in Toronto , whether you consider this as a reliable source or not is totally up to you . As per MS office at YYZ , they have been trying since they arrived to Canada to fly to YYZ without success . Reason : No licence given , period .
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
flyyul
Posts: 4406
Joined: Sun Jun 25, 2000 11:25 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Wed Aug 01, 2007 1:52 am

Quoting MSYYZ (Reply 25):
That comment put a smile on my face . Whether your username is YYZ or YUL wouldn't change the fact that YYZ is the financial , economic powerhouse of Canada , and it is bigger , more populated , has a wider ethnic groups than YUL ( 44% of Toronto residents are foreign born , with more than half of all new immigrants to Canada every year settle in the Greater Toronto area ) . More passengers go through YYZ than YUL and YVR combined . I have nothing against YUL , BUT FACTS ARE FACTS .

This is irrelelvant. Your looking at the market from a MACRO perspective. We need to look at the appropriate market sizes to Egpytair's network. Their strength is providing feed to the Middle East, and the local CAI market. Using your logic, wouldnt Royal Jordanian serve YYZ first?... the reason is, the beyonds to DAM/CAI/BEY/ALP/AMM are just as strong in both markets. Lastly, Egpytair stands little chance of competing with Etihad/Emirates for deep middle east traffic out of Toronto, let alone high-yield traffic.

Egpyt's bilateral with Canada is not city specific. As such, Egpytair has the right to serve Montreal, Toronto, or both in conjunction.. the bilateral is available at www.cta-otc.gc.ca ... same for Royal Jordanian.
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Wed Aug 01, 2007 6:52 am

Quoting FLYYUL (Reply 26):
the reason is, the beyonds to DAM/CAI/BEY/ALP/AMM are just as strong in both markets

The Airline and Egypt in general are also considered the gateway to N.America and Europe from East Africa , the likes of ( ADD,KRT,NBO,ASM,EBB..etc) , immigrants coming from these destinations would most likely settle in Ontario .
There is also an important market that the Airline may tap into when/if they fly to YYZ , it is YYZ-India , although i have to admit that the competition there is getting fierce with EY,EK and Jet Airways future service .
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
CHRISBA777ER
Posts: 3715
Joined: Thu Mar 01, 2001 12:12 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Wed Aug 01, 2007 5:51 pm

Quoting Jacobin777 (Reply 12):
Quoting CHRISBA777ER (Reply 6):
3 - EY are also profitable IIRC.

...according to recent statements, EY will be profitable in a few years......Quoting Behramjee (Reply 14):
Both your points are wrong for the following reasons :

a) EY has never been profitable

b) Emirates as an airline isnt profitable but as a GROUP OF COMPANIES is profitable i.e. Emirates Group which includes DNATA its biggest money maker

I hate it when people try to tell me my job.

I've met with both companies a few times and discussed AT LENGTH their credit stems with various fuel suppliers. I have written both credit reports for both airlines that are in use with most of the largest fuel suppliers in the World. I have compiled detailed analysis of their operations and know more than most about how they run, who runs them, why, and how much it costs them to operate. I give presentations for board members about it. The fuel companies trust me to base multi-million dollar credit stem arrangements on, but hey, what do I know?

Stating that EY are not profitable is a slightly myopic view and if you take certain things out of the equation, without giving too much away - I have a detailed forecasting and operations breakdown, with a lot of key numbers and drivers and labelling them LOSS MAKING is a bit dodgy. They are a special situation and are profitable on many of the routes they operate. Perhaps not overall bottom line net profitable YET, but its the OP that is key. Trust me, they are doing fine.

EK - yes the EK group is very profitable indeed. We do not just look at the airline, although if you say the airline division is not profitable, I would politely ask to see your figures and ask if they include the cargo revenues.
What do you mean you dont have any bourbon? Do you know how far it is to Houston? What kind of airline is this???
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Thu Aug 02, 2007 2:24 am

Quoting HECA (Reply 18):
And will terminal 2 receive an update after terminal 3 opens?

There are talks that there will be a bridge that would link T2 and T3 , especially that the 2 Terminals are physically adjacent .Quoting Behramjee (Reply 14):
CAI-LAXQuoting A388 (Reply 15):
CAI-LAX

Unfortunately , LAX is not on the radar screen for the near future . I am not aware of any load penalties on the B767 flights between CAI and JFK when they used to fly the route .
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
A388
Posts: 7479
Joined: Mon May 21, 2001 3:48 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Thu Aug 02, 2007 9:00 am

FLYYUL,

What kind of work do you do in YUL? Are you working in the aviation business or an airport? Seeing that you are a native from the Netherlands Antilles how did you end up in Canada if I might ask. Are you a native from CUR or SXM?

A388
 
User avatar
HECA
Posts: 171
Joined: Tue Apr 10, 2007 2:35 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Thu Aug 02, 2007 4:47 pm

Quoting MSYYZ (Reply 29):
Quoting HECA (Reply 18):
And will terminal 2 receive an update after terminal 3 opens?

There are talks that there will be a bridge that would link T2 and T3 , especially that the 2 Terminals are physically adjacent .

They are already working on that bridge; while driving to departures at T2 you have to pass below it.

Quoting MSYYZ (Reply 23):
Quoting HECA (Reply 18):
China (PVG and PEK) is served via BKK

Minor correction , it is CAN (Guangzhou) not PVG

Why on earth is MS serving CAN? Isn't PVG more logically from an economic perspective? Even president Mubarak visits Shanghai when he's in China.
KL, LH, LX, BA, AF, TK, UX, TP, AZ, HV, SK, IB, WX, UA, AA, US, DL, AC, LA, KQ, MS, 4D, ZA, RJ, QR, EK, CX, HX, JL, SQ, MH, FY, MU, CA, TG, UL, FD, K6
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Thu Aug 02, 2007 11:49 pm

Quoting HECA (Reply 31):
Why on earth is MS serving CAN?

We all expected the second city that MS would fly to in China would be PVG , but apparently studies showed that CAN was a viable option due to economic ties with Egypt ( and the rest of Africa , as a matter of fact ) . There was a kind of disapointment in the Egyptian travel industry and the business circles on that matter , arguing that PVG was a much better option with more business and economic ties to Egypt .

MS is not the only African Airline to fly to CAN . KQ , ET and Air Zimbabwe also fly the route . Apparently , CAN is the economic powerhouse of China . Guangzhou , being the third largest metropolitan city in China with about 12 Million inhabitants is still a viable choice , according to market studies done by MS .
Guangzhou is the economic centre of the Pearl River Delta and is the heart of one of mainland China's leading commercial and manufacturing regions. In 2006, the GDP exceeded USD 76.8 billions . Per capita , it was about US $11,000 .
As labor costs increased in Hong Kong, manufacturers opened new plants in the cities of the province of Guangdong including Guangzhou , which is the largest city in one of China's wealthiest provinces .
The city is only about 120 km Northwest of Hong Kong and is linked to the island by trains , buses and ferries .
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
User avatar
HECA
Posts: 171
Joined: Tue Apr 10, 2007 2:35 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Fri Aug 03, 2007 5:47 am

Quoting MSYYZ (Reply 32):
We all expected the second city that MS would fly to in China would be PVG , but apparently studies showed that CAN was a viable option due to economic ties with Egypt ( and the rest of Africa , as a matter of fact ) .

Oh well, if MS can make CAN work, whose complaining?! Even carriers like KLM are serving comparable cities in China (KLM serves Chengdu nonstop from AMS).

Forgot to mention that MS has cool adds at AMS. On most trolley carts MS advertises their three weekly flights to CAI and connections to the rest of their network. The add consists of a large MS A332 in the midst of departure. When I'm at the airport in two weeks time (when my parents return from CAI) I'll try to take a pic and post it.
KL, LH, LX, BA, AF, TK, UX, TP, AZ, HV, SK, IB, WX, UA, AA, US, DL, AC, LA, KQ, MS, 4D, ZA, RJ, QR, EK, CX, HX, JL, SQ, MH, FY, MU, CA, TG, UL, FD, K6
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Sat Aug 04, 2007 7:20 am

Quoting HECA (Reply 31):
They are already working on that bridge; while driving to departures at T2 you have to pass below it

Egyptair is trying to change its operations to "Hub and Spoke" , I wish them all the best . Finally they are willing to take advantage of Egypt's unique geographical location in the Middle of the world , literally .
If that happens , and if they are successful in joining Star Alliance , we will see a good and sustainable expansion in the Airline's network .
Inauguration of Terminal 3 at CAI next year with its state of the art facilities will definitely help CAI to become a transit-friendly Airport which , in return , will help Egyptair to become a transit-friendly Airline .

[Edited 2007-08-04 00:25:20]
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738
 
User avatar
HECA
Posts: 171
Joined: Tue Apr 10, 2007 2:35 am

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Sat Aug 04, 2007 9:27 pm

Quoting MSYYZ (Reply 34):
If that happens , and if they are successful in joining Star Alliance , we will see a good and sustainable expansion in the Airline's network .
Inauguration of Terminal 3 at CAI next year with its state of the art facilities will definitely help CAI to become a transit-friendly Airport which , in return , will help Egyptair to become a transit-friendly Airline .

I hope that our friends of LH (and perhaps LX) can help MS achieve this. Same goes for Fraport whose involved with the management of Cairo International. Though nothing beats the Amsterdam Schiphol Airport concept of airport cities  Wink
KL, LH, LX, BA, AF, TK, UX, TP, AZ, HV, SK, IB, WX, UA, AA, US, DL, AC, LA, KQ, MS, 4D, ZA, RJ, QR, EK, CX, HX, JL, SQ, MH, FY, MU, CA, TG, UL, FD, K6
 
MSYYZ
Topic Author
Posts: 665
Joined: Sat Oct 22, 2005 11:16 pm

RE: Egyptair To Buy 8 More A330..

Mon Aug 06, 2007 12:26 am

Quoting HECA (Reply 35):
I hope that our friends of LH (and perhaps LX) can help MS achieve this

There are indeed interesting times ahead for Egyptair .
A346,A343,A342,A332,A333,A310,A300,AB6,A319,A320,A321,B741,B744,B777,B767,B732,B735,B727,B707,B757,MD80,F-70,E-170,B738

Popular Searches On Airliners.net

Top Photos of Last:   24 Hours  •  48 Hours  •  7 Days  •  30 Days  •  180 Days  •  365 Days  •  All Time

Military Aircraft Every type from fighters to helicopters from air forces around the globe

Classic Airliners Props and jets from the good old days

Flight Decks Views from inside the cockpit

Aircraft Cabins Passenger cabin shots showing seat arrangements as well as cargo aircraft interior

Cargo Aircraft Pictures of great freighter aircraft

Government Aircraft Aircraft flying government officials

Helicopters Our large helicopter section. Both military and civil versions

Blimps / Airships Everything from the Goodyear blimp to the Zeppelin

Night Photos Beautiful shots taken while the sun is below the horizon

Accidents Accident, incident and crash related photos

Air to Air Photos taken by airborne photographers of airborne aircraft

Special Paint Schemes Aircraft painted in beautiful and original liveries

Airport Overviews Airport overviews from the air or ground

Tails and Winglets Tail and Winglet closeups with beautiful airline logos