Aviation Photo #0193876: Boeing 727-2L8/Adv - Aviogenex


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • JetPix
  Aviogenex
  Boeing 727-2L8/Adv
  Boeing 727-200 (C-22)
  Boeing 727-200 (C-22)
  Boeing
  21040
  1142
  YU-AKD
  Stuttgart (- Echterdingen)
  Germany
  July 27, 1996
 • 0