Aviation Photo #0244821: Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai - Japan - Navy


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • Steve Williams
  Japan - Navy
  Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai
  Kawanishi N1K2 Shiden Kai
  Kawanishi N1K2 Shiden Kai
  5341
  343-35
  Willow Grove - NAS / JRB
  Pennsylvania
  USA
  August 13, 1970
 • 25