Aviation Photo #0026958: Westland Dragonfly HR3 (WS-51) - UK - Navy


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • Flemming K. Fogh
  UK - Navy
  Westland Dragonfly HR3 (WS-51)
  Westland WS-51 Dragonfly
  Westland WS-51 Dragonfly
  *****
  B-984
  Copenhagen harbour
  Denmark
 • 3