Aviation Photo #0026859: Lockheed P2V-6M Neptune - USA - Navy


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • Flemming K. Fogh
  USA - Navy
  Lockheed P2V-6M Neptune
  Lockheed P-2 Neptune
  Lockheed P-2 Neptune
  Lockheed
  1*****
  HA-3
  Copenhagen - Kastrup
  Denmark
 • 3