Aviation Photo #0180072: Stinson 108-2 Flying Station Wagon - Untitled


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • Jochen Thoma
  Untitled
  Stinson 108-2 Flying Station Wagon
  Stinson 108 Voyager/Flying Station Wagon
  Stinson 108 Voyager/Flying Station Wagon
  108-2846
  G-BRZK
  Freiburg im Breisgau
  Germany
  July 22, 2001
 • 9