Aviation Photo #0220339: Ilyushin Il-62M - Uzbekistan Airways


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • Rolf Wallner
  Uzbekistan Airways
  Ilyushin Il-62M
  Ilyushin Il-62
  Ilyushin Il-62
  Ilyushin
  31404
  UK-86659
  Tashkent - Yuzhny
  Uzbekistan
  May 20, 1994
 • 22