Aviation Photo #0204092: Ilyushin Il-62M - CSA - Ceskoslovenske Aerolinie


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • JetPix
  CSA - Ceskoslovenske Aerolinie
  Ilyushin Il-62M
  Ilyushin Il-62
  Ilyushin Il-62
  Ilyushin
  4933456
  OK-JBJ
  Stuttgart (- Echterdingen)
  Germany
  April 24, 1993
 • 0