Aviation Photo #0226129: Xian Y-7-100C - Phnom Penh Airways


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • Otto Benischek
  Phnom Penh Airways
  Xian Y-7-100C
  Xian Y-7/MA-60/MA-600
  Xian Y-7/MA-60/MA-600
  Xian
  XU-072
  Phnom Penh - Pochentong
  Cambodia
  February 2002
 • 12