Aviation Photo #0193484: Ilyushin Il-18V - Tarom


Photo 4,260 of 4,263 by Steve Brimley
 • JetPix
  Tarom
  Ilyushin Il-18V
  Ilyushin Il-18/20/22/24/38
  Ilyushin Il-18/20/22/24/38
  Ilyushin
  183006205
  YR-IME
  Frankfurt am Main (Rhein-Main AB)
  Germany
  April 12, 1990
 • 0