Cross-Data
Senior
Untitled
Boeing 727-232/Adv
Boeing 727-200 (C-22)
Boeing 727-200 (C-22)
Boeing
22045
1602
UN-B2701
Nizhny Novgorod (Gorky) - Strigino
Russia
November 26, 2006