Cross-Data
Senior
Aeroflot - Nord
Boeing 737-33R
Boeing 737-300
Boeing 737-300
Boeing
28871
2900
VP-BKT
Nizhny Novgorod (Gorky) - Strigino
Russia
February 2009