Cross-Data
Dmitry Kazakov
Russia - Navy
Ilyushin Il-18D
Ilyushin Il-18/20/22/24/38
Ilyushin Il-18/20/22/24/38
Ilyushin
187009804
RF-75336
Ostafyevo (Podolsk - Ostafyevo)
Russia
September 13, 2017