Cross-Data
Hector A Rivera Valentin
Private
Yakovlev (Aerostar) Yak-52TW
Yakovlev Yak-52
Yakovlev Yak-52
Yakovlev
0412510
N652Y
Lakeland - Linder Regional
Florida
USA
April 14, 2018