Cross-Data
Osipov Dmitry
Azimuth
Sukhoi SSJ-100-95LR Superjet 100 (RRJ-95LR)
Sukhoi SSJ-100 Superjet 100 (RRJ-95)
Sukhoi SSJ-100 Superjet 100 (RRJ-95)
Sukhoi
95175
RA-89121
Moscow - Vnukovo
Russia
February 10, 2020